Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Dějiny a popis obce, znak a vlajka > Vzdělávací spolek ROZKVĚT

Vzdělávací spolek ROZKVĚT

Vzdělávací spolek ROZKVĚT v Hošťalovicích byl založen v roce 1934 jako pokračování volného sdružení divadelních ochotníků. Činnost spolku byla především zaměřena na pořádání divadelních představení, slavností k různým výročím, plesů, výletů a pod. Spolek založil též veřejnou čítárnu. Jelikož nepatrné příspěvky nestačily na úhradu režie, spolek půjčoval zájemcům časopisy a knihy domů. Spolek vybudoval památník padlým občanům v 1. světové válce (viz. 1. světová válka). Spolek Rozkvět trval do roku 1939. Jeho činnost je podrobně popsána v zachovalé kronice z let 1933 - 1938.

Vlček Josef Jirásek František Uhlířová Bohumila
Jirásek Jindřich Špás Jaroslav Moravková M.
Drtina František Pecka Josef Vacková M.
Chvojka Josef Pecková Marie Němcová Božena
Chvojková Anežka Kobera Josef Němec Jaroslav
Tichý Stanislav Drtina Josef Vítek Jaroslav
Kobera František Zrůst František Vítek Josef
Janko Jaroslav Minařík Josef Doležal Jan
Minaříková Emilie Minaříková Anežka Mojžíš Vlastimil
Kysilko Václav Josef Moravec Kobera Josef
Němcová Věra Vítek Josef Petrus Jan
Tichý Jaroslav Kobera Václav Doležalová Emilie
Pecka Bedřich    

Výbor ROZKVĚTU:

Chvojka Josef, předseda Kobera František, revizor
Němcová Božena, místopředseda Vítek Jaroslav, přísedící
Jirásek Jindřich, jednatel Zrůst František, přísedící
Drtina František, pokladník Morávková Marie, náhradnice
Mojžíš Vlastimil, č.p. 16, revizor účtu Němcová Věra, náhradnice
Vlček Josef, revizor  

Členové přispívající:

Pecka Josef č p. 28 Doležal Jan Mojžíš Jan
Jirásek Josef Pecka Václav č.p. 40 Mojžíš Čeněk
Chudomel Josef Morch Václav Doležal Josef č. p .13, Březinka
Štěnička Em. Matička Josef Meruňka Antonín
Pecka Josef č.p. 13 Poskočil Josef