Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, oznámení a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a usnesení zastupitelstva:

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost od
Poznámka
Požární řád obce Hošťalovice
18.2.2008
 
Obecně závazná vyhláška obce Hošťalovice o regulaci hlučných činností
1.1.2024
 
Obecně závazná vyhláška obce Hošťalovice o nočním klidu
1.1.2024
 
Obecně závazná vyhláška obce Hošťalovice, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
6.6.2017
 
Obecně závazná vyhláška obce Hošťalovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Hošťalovice o místním poplatku ze psů
1.1.2024
Poplatky v roce 2024
Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obcí Hošťalovice a Březinka
1.10.2020
 
Řád veřejného pohřebiště obce Hošťalovice
21.3.2021
 

Spisový a skartační řád Obec Hošťalovice

1.1.2022
 

Obecně závazná vyhláška obce Hošťalovice, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky:

  • Požární řád z 18.2.2008
  • Vyhláška o místním poplatku ze psů č. 1/2021 platná ode dne 16.11.2021
  • Vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností č. 2/2015 platná ode dne 1.1.2016
  • Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2022 platná ode dne 1.1.2023
1.1.2024
 

Usnesení zastupitelstva v roce 2024 a 2023:

Usnesení zastupitelstva - archiv

Oznámení:

Územní plán:

Zápis údajů do IS územní identifikace:

Dotace SZIF pro opravu místních komunikací:

  • Dotace SZIF - místní komunikace Hošťalovice 2008

Ostatní dokumenty naleznete v sekci "Úřední deska"

Zákony:

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech