Fulltextové vyhledávání

 
V přiložené tabulce jsou uvedeny plánované termíny akcí. Bližší informace budou uveřejněny v jednotlivých pozvánkách. Tabulka bude průběžně aktualizována dle poskytnutých informací od pořadatelů.
15. 1. 2024

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody (dále též „krajský úřad“), na základě stále vysokého počtu situací, kdy dochází ke střetům lidské činnosti s aktivitami bobra evropského (Castor fiber), dospěl k závěru, že je účelné vydat pro území Pardubického kraje (v územní působnosti krajského úřadu) v souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nové opatření obecné povahy, jimž bude povolena výjimka ze základních ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného druhu k některým činnostem, jejichž cílem bude předcházet závažným škodám působeným bobrem evropským, a dále situacím, při kterých může být ohroženo zdraví osob a veřejná bezpečnost.
Dalším cílem takto povolené výjimky je zejména snížit administrativní zátěž žadatelů o individuální výjimky a umožnit operativně zasahovat v zájmu veřejné bezpečnosti a prevence závažných škod na majetku.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy ke střetům lidské činnosti s aktivitami bobra evropského (Castor fiber) je v příloze a navazuje na návrh zveřejněný 11/2023.

O obci

Obec tvoří dvě části - Hošťalovice a místní část Březinka, které se nachází v Pardubickém kraji a jsou součástí mikroregionu Heřmanoměstecko.

V obci trvale žije cca 140 obyvatel. První písemná zmínka o Hošťalovicích pochází z roku 1349. Významnou pamětihodností v obci je zejména Kostel svatého Havla na jižním okraji Hošťalovic.

Obec provozuje vlastní tzv. "sportovní areál", který je centrem kulturního a sportovního dění v obci a který umožňuje široké využití volného času v rámci sportovních a kulturních aktivit. Obec také provozuje vlastní knihovnu.

Více informací Šipka