Fulltextové vyhledávání

 
V přiložené tabulce jsou uvedeny plánované termíny akcí. Bližší informace budou uveřejněny v jednotlivých pozvánkách. Tabulka bude průběžně aktualizována dle poskytnutých informací od pořadatelů.
29. 4. 2024

Veřejná vyhláška (č. j.: 716524/24/2800-11420-602966), kterou Finanční úřad pro Pardubický kraj oznamuje, že ode dne 30. 4. 2024 do dne 31. 5. 2024 je na všech jeho územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Pardubický kraj daň z nemovitých věcí na rok 2024.

Dokument v příloze

15. 4. 2024

V přílohách naleznete informace pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024:

  1. Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hošťalovice
  2. Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
  3. Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 v obci Hošťalovice

O obci

Obec tvoří dvě části - Hošťalovice a místní část Březinka, které se nachází v Pardubickém kraji a jsou součástí mikroregionu Heřmanoměstecko.

V obci trvale žije cca 140 obyvatel. První písemná zmínka o Hošťalovicích pochází z roku 1349. Významnou pamětihodností v obci je zejména Kostel svatého Havla na jižním okraji Hošťalovic.

Obec provozuje vlastní tzv. "sportovní areál", který je centrem kulturního a sportovního dění v obci a který umožňuje široké využití volného času v rámci sportovních a kulturních aktivit. Obec také provozuje vlastní knihovnu.

Více informací Šipka