Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Dějiny a popis obce, znak a vlajka > První světová válka

První světová válka 1914 - 1918

Těžké mraky politického napětí se rozprostíraly nad celou Evropou již od roku 1913. Nedůvěra, diplomatické pletichy a zákulisní politické boje se mísily se stále zvyšujícím válečným zbrojením všech evropských států. Na všech stranách bylo sice slyšet ujišťování o mírumilov-nosti panovníků a národů, ale ve skutečnosti se konaly dalekosáhlé válečné přípravy. Napětí se stupňovalo až do děsivého ticha na jaře roku 1914, jež věštilo blížící se bouři.
Jako blesk se rozlétla po celém světě zpráva o sarajevském atentátu, který byl spáchán na rakousko-uherského následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda D'Este dne 28. 6. 1914. Byl to bezprostřední signál k rozpoutání vállíy. 28.7.1914 vyhlásilo Rakousko-uhersko válku Srbsku, 1.8.1914 vyhlásilo Německo válku Rusku. Do tohoto válečného konfliktu se zapojily i další státy, a tím vznikla 1. světová válka.
Bohužel, při mobilizaci v létě 1914 museli do války nastoupit i muži z naší vesnice. Mobilizace se týkala mužů od 18 do 50 let. Mobilizační vyhlášky byly přivezeny v neděli na svátek sv. Anny.
Nastalo jedno z nejtemnějších období v tomto století. Vyhláška stíhala vyhlášku, ze všeho zírala jen hrůza a děs. Následovaly odvody branců, ale i těch, kteří vojáky nebyli. Odvedení muži odcházeli, aby za cizí zájmy a v cizích službách položili svůj život. Není známo, kolik mužů z naší vesnice muselo opustit svoje rodiny, ale během trvání války zahynulo na bojištích 7 vojáků.

Byli to:  
Doležal Josef ze Březinky 31 let
Matička František ze Březinky 44 let
Němec Josef   *" z Hošťalovic 31 let
Pecka Václav z Hošťalovic 25 let
Vítek František,,, z Hošťalovic 34 let
Zrůst Jan z Hošťalovic 22 let
Zrůst Václav   . ' z Hošťalovic 45 let