Fulltextové vyhledávání

Obchody

Dle vyprávění starších občanů, vlastnil obchod v naší vesnici do roku 1933 pan Josef Vítek č.p. 21. Při velkém požáru v roce 1933 shořel i tento dům. Po požáru již nebyl obnoven. Tento dům stával mezi stávajícími domy č.p. 10 a č.p. 13, dnes je na tomto místě zahrada.

Další obchod si zřídil v roce 1938 pan Václav Pecka č.p. 40, který při obchodování ještě hospodařil. Obchodování se věnoval až do roku 1951, kdy státní zřízení soukromé obchody rušilo.

Místní národní výbor v Hošťalovicích se na schůzi konané dne 20. července 1950 usnesl zřídit prodejnu „Budoucnost" v domě č.p. 47, který byl majetkem pana Jana Prázdného z Pardubic. Z rozhodnutí soudu ze dne 27.11.1961 musel pan Prázdný předat dům družstvu "Jednota" (přejmenovaná Budoucnost). V roce 1968 dostal pan Prázdný dům zpět do vlastnictví a v roce 1971 jej prodal Jednotě se sídlem v Hlinsku. Jednota tento dům vlastnila až do roku 1990. Za dobu trvání prodejny se vystřídalo několik prodavačů resp. prodavaček. Byl to pan Miroslav Pecka, dále paní Libuše Petráňová, paní Marie Levinská, paní Vlasta Mervartová, paní Marie Dvořáková ze Starkoče, paní Marie Kubátová z Nového Dvora, paní Anna Pecková a paní Věra Cechová. V roce 1990 koupil dům spolu s obchodem pan Vlastimil Danihelka, který po 13 měsících obchodování odprodal tento dům panu Františku Jelínkovi, který obchoduje doposud. Jednou týdně zajíždí do Březinky, aby si i zdejší občané mohli nakoupit potraviny.

Ve Březince se obchodováním zabýval pan Josef Matička č.p. 2. Prodával jen omezený sortiment zboží a školní potřeby. Více se věnoval pohostinství. Vlastnil pouze lokál, pivo čepoval ve sklepě umístěném před domem. Jeho hlavní obživou bylo malé hospodářství. Provozování pohostinství ukončil na konci šedesátých let.

Po druhé světové válce byl na pokraji Bílého Kamene provozován taneční parket v přírodě (prkenice). Pohostinství zde při tanečních zábavách zajišťoval pan Matička střídavě s panem Josefem Vackem, hostinským z Hošťalovic.