Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Dějiny a popis obce, znak a vlajka > Novodobá historie

Novodobá historie našich obcí

Stejně jako celá vlast, tak i naše obce prošly od roku 1945 až do současnosti velmi složitým obdobím, které se odráželo v názorech a politických postojích našich občanů. Nejsme dostatečně kompetentní k tomu, abychom toto období hodnotili. Jedno však můžeme s jistotou říci: Téměř všichni, kteří měli v Hošťalovicích a ve Březince svůj domov, měli i jeden společný cíl: aby se naše obce rozvíjely a aby se u nás žilo stále lépe. Každý si byl vědom toho, že na malé vesnici nepřináší plody kariérismus a individualismus, ale naopak poctivá práce a dobré sousedské vztahy.

Novodobou historii našich obcí uvádíme pouze stručnou formou chronologicky v datech. Na základě uvedených faktů nechť si každý vytvoří svůj vlastní názor. Teprve snad budoucí generace objektivně zhodnotí naše činy podle duchovního i hmotného dědictví, které ji předáme.

 • 1949
  Zbudovány dvě telefonní hovorny: v Hošťalvicích v hostinci u Vacků a ve Březince v budově školy.

 • 1950
  Výstavba silnice Březinka - Bílý Kámen.

 • 1952
  Elektrifikace našich obcí a zřízení veřejného osvětlení.

 • 1955
  Zřízení veřejného rozhlasu.

 • 1961/62
  Rekonstrukce veřejného osvětlení s použitím výbojkových lamp.

 • 1965/66
  Rekonstrukce a rozšíření rybníku v Hošťalovicích a výstavba nového rybníku ve Březince.

 • 1968
  Vybudování obecního vodovodu do Březinky - užitková voda (viz. Historie geologického průzkumu ve Březince).

 • 1969
  Rekonstrukce a zřízení obecního bytu v bývalé škole ve Březince.

 • 1970
  Výstavba vodárny.

 • 1973
  Napojení vodovodu do Březinky na pitnou vodu.

 • 1974
  Výstavba kanalizace v Hošťalovicích.

 • 1975
  Rozšíření silnice v Hošťalovicích (od domu č. p. 2 na konec obce směrem ke Březince).

 • 1976
  Výstavba obecního vodovodu v Hošťalovicích

 • 1977
  Zřízení vodovodní přípojky na hřbitov a vybudovaní parkoviště u hřbitova. Výstavba kanalizace ve Březince.

 • 1978
  Výměna oken v učebně bývalé školy ve Březince, rekonstrukce učebny na místnost SPOZ.

 • 1980
  Dokončení kanalizace ve Březince.

 • 1981
  Přestavba prodejny v majetku družstva JEDNOTA.

 • 1982
  Zřízení řízené obecní veřejné skládky. Odbahnění rybníku v Hošťalovicích.

 • 1984
  Penetrace místních komunikací.

 • 1986
  Generální oprava vodovodu. Vybudování garáže pro požární vozidlo.

 • 1986-90
  Výstavba chodníků v Hošťalovicích a ve Březince.

 • 1987-89
  Zřízení umového háje.

 • 1988/89
  Stavba kulturního zařízení v Hošťalovicích (viz. Český svaz chovatelů).

 • 1990
  Rekonstrukce elektroinstalace v budově bývalé školy ve Březince.

 • 1991
  Rekonstrukce úpravny vody.

 • 1992
  Instalace moderního veřejného osvětlení. Rekonstrukce místního rozhlasu.

 • 1993
  Generální oprava kostela sv. Havla: vnější omítky, úpravy vnitřních prostor,
  výmalba. Návštěva pana biskupa Karla Otčenáška, znovu vysvěcení kostela (viz. Kostel sv. Havla v Hošťalovicích). Přeměna části železného potrubí obecního vodovodu na potrubí PE.

 • 1994
  Oprava místních komunikací asfaltovou emulsí.

 • 1995
  Převod budovy Obecního úřadu z vlastnictví MZV do vlastnictví obce. Instalace klimatizačního zařízení v obecním bytě (budova bývalé školy) z důvodu nadměrné koncentrace radonu.

 • 1996
  Generální oprava střechy kostela, výměna taškové krytiny (viz. Kostel sv. Havla
  v Hošťalovicích
  ). Rekonstrukce budovy Obecního úřadu: výměna oken a dveří,
  zateplení budovy.

 • 1997
  Nový přivaděč obecního vodovodu z Heřmanova Městce. Výstavba nového
  vodojemu „Na kopci". Zřízení kompletní telefonní sítě v Hošťalovicích a ve
  Březince.

 • 1998
  Projektová dokumentace pro plynofikaci našich obcí. Zahájení nového, ekol orientovaného systému likvidace domácího odpadu.
  Byla zrušena již nevyhovující obecní skládka odpadu na Černé skále.

 • 1999
  Zahájení plynofikace Hošťalovica Březinky.
  Současné dění v našich obcích má jasné rysy občanské společnosti. Jsou zde dvě zájmové organizace: Český svaz chovatelů (ČSCH) a Sbor dobrovolných hasičů (SDH), jejichž členskou základnu tvoří převážně občané našich obcí. Obě organizace velmi těsně spolupracují s Obecním úřadem. Další, neméně důležitou zájmovou organizací, je Myslivecké sdružení Lovětín se sídlem v Hošťalovicích, které obhospodařuje jednu z nekrásnějších partií Železných hor. Členy tohoto sdružení jsou myslivci nejen z našich a okolních obcí, ale i z Pardubic a Chrudimi.

Obecní úřad pořádá každý rok oslavy Mezinárodního dne dětí a pravidelné setkání s důchodci, kde nikdy nechybí dobra kapela. Obecní úřad také provozuje místní knihovnu. Bývalá učebna a kabinet březinecké školy slouží jako sportovní středisko mládeže.

Jelikož ČSCH je vlastníkem kulturního zařízení, zajišťuje i většinu kulturních akcí. Každoročně je zde pořádán chovatelský ples, pomlázková, pouťová a posvícenská taneční zábava. Ale snad největší tradici zde má Staročeské vinobraní. Téměř každoročně pořádá MS Lovětín v hošťalovském kulturním zařízení „Poslední leč", která i díky velmi dobré kuchyni vešla ve známost v širokém okolí.

V kulturním středisku se pořádají schůze našich zájmových organizací a další různé kulturní akce. Kulturní středisko je k dispozici všem našim občanům pro soukromé události většího rozsahu, jako jsou např. svatby.