Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Dějiny a popis obce, znak a vlajka > Noční požár

Noční požár

Noc ze 6. na 7. května 1933 byla jednou z nejhrůznějších, kterou naše obce Hošťalovice a Březinka kdy prožily. Obě obce zachvátil požár. Těsně před půlnocí byl požár založen v sousedních Licomělicích a v lese mezi Hošťalovicemi a Licomělicemi zvaném Špitálsko. Mnoho obyvatel Hošťalovic spěchalo na pomoc sousedům do Licomělic. Ale jaké muselo být jejich zděšení, když krátce na to vzplanul požár i v Hošťalovicích a posléze v mladých lesích těsně u Březinky.

V Hošťalovicích byl požár založen v domě pana Stanislava Zrůsta č. p. 4, který do základů včetně příslušenství lehl popelem. Odtud se požár postupně rozšířil na dalších sedm obydlí. Jména postižených včetně škod jsou níže uvedeny. Nastal nepředstavitelný chaos, protože nikdo nedovedl dobře pochopit, co se vlastně děje. Jak uvádí kronika, chaoticky jednaly i sbory dobrovolných hasičů, které přijely na pomoc. Ke zkáze napomohla tu noc řádící vichřice a předcházející období jarního sucha. Leckde byl naprostý nedostatek vody. Krutým faktem byla úplná bezmocnost, kdy nemohl pomáhat jeden druhému. Každý člověk úporně bránil svoji usedlost s hrůzou, že ji též oheň zachvátí.

Jen stěží si lze představit zoufalost postižených, kteří si v několika případech jen s námahou a četnými popáleninami zachránili holé životy, zoufalství těch, kteří přišli o veškerý majetek v době prohlubující se hospodářské krize. Požárem byli postiženi vesměs chudí lidé, kteří si ke svým obydlím jen těžce pomáhali, v mnoha případech ještě měli na svých domech dluhy.

Škody byly jen z části kryty požárními pojistkami, takže někteří z postižených se ocitli v zoufalé životní situaci. Většina postižených přišla o celý hospodářský inventář.

V lesích, v těsném sousedství Březinky, patřících Waldemaru a Erice Riedlovým, bylo požárem zničeno asi 6 ha krásné mladé smrčiny a způsobená škoda přesáhla 10.000 Kor.

Je vhodné na tomto místě doplnit, že v Licomělicích do základů vyhořely tři stavení s celým příslušenstvím a jeden občan uhořel. V lese „Špitálsko" vyhořel jeden korec (2800 m2) mladiny.

Mnoho občanů prokázalo v prvních dnech svoji solidaritu s postiženými a poskytli jim dary peněžní i hmotné. Okresní úřad v Čáslavi se s nevšední ochotou ujal akce ku zmírnění bídy postižených občanů. Okresní sbírka konaná v jejich prospěch se setkala s neobyčejným úspěchem a podle úředního výkazu vynesla celkový obnos 9.810 Kor. Na Obecní úřad v Hošťalovicích složili různí dárci celkem obnos ve výši 5.318 Kor. Tyto částky byly komisí, která byla ustavena Okresním úřadem v Čáslavi, rozděleny postiženým podle výše škod a sociálních poměrů postižených. Z pojistných částek a s pomocí ostatních spoluobčanů si postižení postavili nová obydlí.

Na základě pátrání, které provedly přilehlé četnické stanice v čele s pátrací stanicí v Chrudimi, byl dopaden pan Josef Kafka, domkář z Lipovce, podezřelý z tohoto zločinu. V říjnu roku 1933 byl porotou soudu v Chrudimi z tohoto zločinu usvědčen a odsouzen na sedm let těžkého žaláře nepodmínečně.