Fulltextové vyhledávání

Hospoda

Hospodu v Hošťalovicích založili Němcovi. V kterých letech hospoda vznikla, není v obecních kronikách podchyceno. Od roku 1883 hospodu vlastnil pan Jan Uhlíř (přebráno z pozemkové knihy). Při velkém požáru v roce 1933, vyhořela také hospoda pana Uhlíře. Po tomto požáru pan Uhlíř postavil hospodu novou.

Pro stáří a nemoc předal hostinec svému zeťovi, panu Josefu Vackovi, který pokračoval v provozování soukromého pohostinství až do roku 1951. Hostinec tehdy převzalo družstvo Jednota, jelikož soukromé podnikání bylo zakázáno. Pan J. Vacek ale nadále hostinec vedl a spravoval. Od konce šedesátých let hostinec vedla snacha pana Josefa Vacka, paní Emilie Vacková, která současně pracovala v JZD.

Hostinec u Vacků byl po několik desítek let centrem téměř veškerého kulturního dění v Hošťalovicích, Pořádaly se zde taneční zábavy, konaly se zde schůze zájmových organizací, přednášky, konala se zde i filmová představení. V hostinci byla umístěna i jediná veřejná telefonní stanice v obci. Provoz hostince byl definitivně ukončen na konci roku 1985.
Od roku 1989 občanům Hošťalovic slouží nově vybudované Kulturní zařízení ČSCH, v jehož rámci je provozováno i místní pohostinství.